resonares:

stvdy: Hong Kong Fabrizio Malpighi .

(Source: bangmeharold)

"It’s not about the words. It’s about the memories lost inside the words."
Virginia Woolf, from Selected Letters (via c-ovet)

(Source: violentwavesofemotion)

You like people so much you forgot you’re one of them

You inspired me in a very little way. Damn it, I was moved, makes me wanna poop

“There are some fish that cannot be caught. it’s not that they’re faster or stronger than other fish. they’re just touched by something extra.

(Source: barahirs)

Kakaibang dating ang pumukaw sa pansin
Nahihiyang aminin, kailangang sabihin
Upang damdami’y di maipit
Ng panahong kailanma’y di mapilit

Tinig na kasing kisig ng tindig
Sumasabay sa ritmo ng yumayabong pantig
Isang hawi sa buhok na itim; isang sulyap na palihim
Ngunit di pa rin mawari, mga matang madilim

Mga ngiti at galak na pinagsaluhan
Liwanag sa daang di malilimutan,
Mga titig na yumayakap sa kaluluwa
Bulong na nagpapaluha ng tuwa

Binagyo mo ang aking damdamin
Sinira ng matindi mong hangin
Di na maibabalik ang dating lakas
Ikaw marahil ang tutunaw hanggang wakas

Bawat titik ginuguhit ka sa isip
Bawat segundong wala’y inip na inip
Wag na sanang magising sa pagkakahimbing
Lubos ang pagkahumaling, lalaking sining sa paningin